zondag 2 augustus 2015

schrijven


s c h r i j v e n

‘Schrijven gaat onvermijdelijk samen met zwijgen; schrijven, dat is in zekere zin ‘zich stil als een dode houden’, de mens worden aan wie de laatste repliek wordt ontzegd; schrijven, dat is van meet af aan de ander die laatste repliek gunnen’. - Roland Barthes, 1964 -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten